Ticari Taksi Yatırımcıları Dikkat

Ticari Taksi Yatırımcıları Dikkat

Ticari Taksilere Yatırımda Dikkat

Ticari yatırımı katiyen gözden düşmeyecek bir yatırım aracıdır. Bu özelliği de onu diğerlerinden ayırmakta ve daha da öne çıkarmaktadır. Ortalama bir Anadolu kentinde faaliyet gösteren ticari taksilerde plaka fiyatı genelde değişmez. Yani şimdi veya on yıl sonra fark etmeksizin ticari taksi plakaları sabitti. Ancak plakadan sürekli gelir elde etmek de bu alanda yapılacak yatırımdan ilk beklenen husustur. Özellikle bu yatırımın işleyen bir bölgede yapılması gerekir. Şu halde bu tip bir yatırım herkesçe en iyi yatırım şekli olarak nitelendirilir. Ancak belli başlı hususlara dikkat etmek gerekir. İşte burada önce bu yatırım alanının nasıl bir yatırım alanı olduğu sorgulanmalıdır.

Ticari Taksi İşleyiş Sistemi

İstanbul'daki taksi alım, satım ve işleyiş konuları belediye ve yetkili merkezi kuruluşların kontrolündedir. Bu kuruluşlar Valilik, Emniyet, Maliye ve Ticaret Odası olarak sayılabilir. Büyükkent ve ilçe belediyeleri nezdinde ticari işlemlerin bazıları değerlendirilir. Ruhsat ve diğer şartlar konusu ile ilgili da merkezi kuruluşlardan yardım alınmaktadır. Yapılacak her iş için önce Maliye ve ilgili oda kaydı, daha sonra da diğer işlemler yapılır. Ancak burada öncelik aracın tedariki, plaka ve hat işlemleridir. Yukarıda sayılanlar belli başlı maliyet alanları arasında sayılır. Diğer gider kalemleri ise durak masrafları, araç masrafları ve ticari sicil masrafları olarak sayılabilir. Vergilendirme ve maliye konuları ise en düşük masraf kalemleri arasında sayılmaktadır.. Yakıt masrafları sürekli bir gider olduğu için başlangıç kalemi içine dahil edilmemekle birlikte gider kalemleri arasında sayılmalıdır. Yukarıda verilen hususlar bu yatırım şekli hakkında fikir verecektir. Verilen fikir genelde masraflar üzerine olmakla birlikte masraf kalemlerinin yatırımda belirleyici husus olmadığı da bilinmelidir. Asıl belirleyici masraf ve gelir orantısıdır. Yani ne kadar masraf edildiği ve ne kadar gelir elde edildiği karşılaştırılmalıdır. Aynı zamanda sektörel risk de değerlendirilmelidir. Eğer konumuz taksi yatırımı ise sektörel riskte bahsetmek gayrı menkulun deprem ve diğer risklerinden bahsetmek gibidir. İstanbul'un en merkezi yerlerinden elde edilebilecek bir durak ya da hat çoğu hat sahibi için torunlara dahi yetecek önemli bir gelir kapısıdır. Bu yatırım biçiminin sürekli bir gelir kapısı olduğu unutulmamalıdır. Bu iş alanının bu vesileyle olarak görkemli bir yatırım alanı olmasından da söz edilebilir.