Miras Hukuku Davaları

Miras Hukuku Davaları

Konyada Miras Hukuku Avukatı

Miras hukuku davaları kimleri ilgilendirir? Miras hukuku, oldukça spesifik ve karmaşık davalardandır. Bu nedenle uzmanlık gerektirir. Eğer miras hukuku konusunda kaos yaşıyorsanız Av. Latif Cem Baran hukuk bürosuna başvurarak yardım talep edebilirsiniz. Detaylı bilgi için https://www.latifcembaran.com/miras-avukati.html adresini ziyaret edebilirsiniz. Miras hukuku davaları genellikle; ölen mirasçının mirasçılarına karşı koyduğu şerh ya da engellemelerden dolayı görülebilir. Bu gibi mal kaçırma ya da tasarruflarının tenkisi talepli miras davası gibi durumlarda miras hukuku departmanımızda yer alan uzman avukat ekibimize başvurabilirsiniz.

Miras Hukuku Dava Konuları Nelerdir?

Tenkis davasında öncelikle dava açacak mirasçının mirasçı olup olmadığı incelenir. Saklı pay mirasçısı tarafından açılmayan davalarda miras davası ret ile sonlanır. Türk Medeni Kanununa göre saklı pay mirasçıları, ölüm tarihi esas alınarak dava açabilir. Saklı paylı mirasçılar; ana – baba, sağ kalan eş ve mirasçının alt soyunda yer alan bireylerdir. Miras hukuku dava konuları; mirasçının ölümünün ardından mirasçı mal dağılım ve paylaşımı ile ilgili olabilecek olan konulardandır. Yine vasiyetname hazırlanması, miras sözleşmeleri, mirastan feragat sözleşmeleri de bu konu ile ilintili olan detaylardandır. Veraset İşlemleri, miras taksim sözleşmesi, vasiyetname iptali, tenkis davaları, mirasın reddi ve ya da ret iptali, miras sebebiyle istihkak davası alanındaki hukuksal konular için Av. Latif Cem Baran hukuk büromuza başvurabilirsiniz.