Hamiline Nama Yazılı Olan Hisse Senetleri Nedir?

Hamiline Nama Yazılı Olan Hisse Senetleri Nedir?

Adi Ve İmtiyazlı Hisse Senetleri Nedir

Kıymetli olan evrak üzerinde sahiplerinin isimleri eğer ki belirtilmiyorsa nama yazılı, isim belirtilmiyor ve ayrıca elinde de bulunduran kişilere de alacak olan haklarını tanıyorsa da hamiline yazılı olan hisse pay senedi basımı adı verilmektedir. Nama yazılı olan kıymetli olan evraklar ise günümüzde daha güvenli olmaktadır. Senetler de kaybedilirse de ya da kötü niyetli olan kişilerin ellerine geçerse de hamiline yazılı senet kolaylıkla elden çıkartılabilmektedir. Bunların nedeni ise senetlerin hak sahibi onu elinde bulunduran kişiler olmaktadır. Hamiline yazılı olan senetlerin de devirleri de teslim ile nama yazılı senetlerin devirleri ciro ile olmaktadır. Kıymetli olan bir evrak üzerinde olan hakların da başkasına devredilmesi için de yapılan işlemlere ciro denilmektedir. Günümüzde bilinmesi gerekmektedir ki genel olarak iki çeşit ciro bulunmaktadır. Tam ciro, devir edilen kişilerin ad ve aynı zamanda soy ad yazılarak ödeyiniz yazılı ve devreden kişiler tarafından mutlaka imzalanması gerekmektedir.

Tam Ciro Ve Beyaz Ciro Nedir

Beyaz ciro ise, isimler belirtilmeden sadece ödeyiniz yazılı belirtilir ve buna göre de devreden kişiler tarafından mutlaka imzalanması gerekmektedir. Hisse pay senedi basımı ve diğer bütün gerekli olan hizmetleri de konusunda uzman ve deneyimli olan kişilerden gerekli olan hizmetlerin ve bilgilerin mutlaka alınması gerekmektedir. Bu hisse senedi basımları ve sistemleri arasında bütün sahiplerine eşit olan haklar tanıyan senetlerine adi hisse senedi adı verilmektedir. Ana olan sözleşmelerde ise oy hakları, kara iştirak vb. açılardan bütün sahiplerine diğerlerine göre de daha da özen hakları sağlayan hisse senetlerine imtiyazlı hisse senetleri denilmektedir. Primli ve primsiz olan hisse senetleri ise, senetlerin üzerine yazılı olan değerlere nominal yani itibari değer denilmektedir. Hisse senetleri üzerinde yazılı olan değerlerden daha da yüksek bir bedel ile çıkarılıyorsa da primli hisse senedi ve üzerinde yazılı olan bedel ile çıkarılıyorsa da primsiz hisse senetleri denilmektedir. Bu hizmetlerin ise mutlaka deneyimli kişilerden alınması gerekmektedir.

www.anlasmalimatbaa.com.tr