Çalışanlar İçin İş Sağlığı Eğitimleri Zorunlu Mu

Çalışanlar İçin İş Sağlığı Eğitimleri Zorunlu Mu

Eğitimde Esas Alınan Konular

Belirlenen yasa ile artık Türkiye’de tüm çalışanlar belli bir eğitim sonrası belgelerini alarak işlerine devam edip ya da bu belgeye göre işe girebilecekler. Çalışanların hayatı ve sağlığı esas alınarak yapılan bu eğitimler de belli kurallar doğrultusunda  firma tarafından eğitim verilir. Programın hazırlanması ve uygulanması aşamasında gerekli olan tüm araç ve gereçler bu firmalar tarafından temin edilir. Çalışanların bu eğitimlere katılımının sağlanması da önem verilen diğer bir noktadır. Bu programların sonrasında çalışanlara katılım belgesi verilir. Çalışma ortamındaki değişikliklere bağlı olarak eğitimlere devam edilir veya tekrar edilir. Bütün bu eğitimlerin amacı ise daha güvenilir iş alanları ve çalışma ortamları yaratmaktır. İşçi ve çakışanların hak ve özgürlüklerinin aranması ise eğitimin önemli bir parçasıdır. Eğitimde esas konular yasal süreç çerçevesinde hazırlanmış olup bu maddelerin dışına çıkılmaması gereklidir. Sağlık konuları eğitimin temelini oluşturur. Öncelikle çalışanların meslek hastalığı olup olmadığının öğrenilmesi gerekir. Hastalıklardan korunma teknikleri ise çalışanlara mutlaka öğretilmesi gereken konuların başında yer alıyor.

Eğitimlerde Ele Alınan Teknik Konular Nelerdir

Teknik eğitim de eğitimin önemli bir parçasıdır. Fiziksel ve kimyasal risk tehlikeleri eğitimin ilk konusudur. Yangın ve ani patlamadan nasıl korunulur ise üzerinde önemle durulan diğer bir teknik eğitimdir. İş ekipmanları nasıl kullanılır? Konusunun işe ilk girişte öğrenilmesi gerektiğini de unutmamalısınız. Birçok işletmenin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi de elektrik tesisatları, kaçak ve patlama sorunudur. Risk analizi yani iş güvenliği uzmanı eğitiminin temel maddeleri bunlardır. Daha birçok kategoride ele alınan bu eğitimlere katılım ve bu eğitimlerin sonundaki belgeler zorunlu bundan da önemlisi gereklidir. Bazen bir ihmalin geri dönüşü yoktur. Hayatınızı riske atmayın. İlk yardım ise hayatın her yerinde ve her anında her sana lazımdır. Ancak iş yerlerinde olabilecek kaza riski daha fazladır. Onun için çalışanlara ilk yardım tekniklerinin mutlaka öğretilmesi gerekir. Biyolojik ve psikolojik etmenlerin işçiler üzerindeki olumsuz etkilerinin ise mutlaka araştırılıp iyileştirilmesi esas alınmıştır.

www.pukodanismanlik.com.tr