Makine Ve Ekipman Parkuru Nedir?

Makine Ve Ekipman Parkuru Nedir?

Makine Değerleme Raporu Nedir?

İşletmeler içerisinde yer alan bağımsız makine ya da makineler topluluğu taşınmazlar hariç olmak üzere bütün üretim hattı ve aynı zamanda ise yardımcı tesisler ile bir bütün olarak tesislerin tamamına makine ve ekipmanlar parkuru adı verilmektedir. Makine ve teçhizat işletmelerinin faaliyet alanlarında sürekli kullanılması düşünülen tutarları temsil eden arazi, makine, binalar şeklinde tamamlanmış olmaktadır.
Genel başlıklar olarak içerik makine değerleme raporları genellikle aşağıdaki gibi olmaktadır. Başlık içindekiler, raporların hazırlanması, tanımlar, bağımsızlık, kısıtlamalar ve varsayımlar, üretim hakkında gerekli bilgiler ve makineleri bulundukları yerler hakkında genel bilgiler verilmelidir. Aynı zamanda raporlarda, makine adı, alım tarihleri, fonksiyonu, fatura değerleri ve kondüsyonu da bilgiler arasında mutlaka yer almalıdır.