İCRA VE AVUKATLIK BÜROLARINDA DOSYA TAKİBİ

İCRA VE AVUKATLIK BÜROLARINDA DOSYA TAKİBİ

Borçların Tahsil Edilmesi Süreci

İcra ve avukatlık mesleği kapsamına giren diğer konularda hizmet veren avukatlık büroları, sundukları danışmanlık hizmetiyle müvekkillerinin dava sürecinden karlı çıkmasını sağlıyor. İcra davalarında alacaklı ve borçlu olmak üzere iki taraf bulunur. İcra ve iflas hukuku kapsamına giren tüm davalara ilişkin sadece önerilere ihtiyacı olanlar href=" target="_blank" > üzerinden danışmanlık hizmeti alabilir. Özel bir avukatlık sınıfına girmeyen icra avukatlığı, alanında uzman avukatlardan oluşan hukuk bürolarınca üstlenilebilir. İcra avukatları, bir borcun tahsil edilmesi için yasal olarak gerekli olan işlemleri yerine getirir ve takip ederler. Borç, sadece maddi bir varlık olmak zorunda değildir. Velayet davasında ebeveynlere verilen bir çocuğun ilgili kişiye teslim edilmesi için de icra takibi yapılabilir. Bunun yanında, eğer bir sözleşmeden doğan alacaklı olma durumu varsa, meblağın tahsili de icra takibine girer.

Mahkeme Kararı İlamının Yerine Getirilmesi

İcra, maddi bir bedeli olan varlıkların tahsil edilmesi kadar, mahkeme kararı ilamının yerine getirilmesi süreçlerini de kapsar. Alacakların yasalar önünde tahsil edilmesini sağlayan icra avukatı görev ve sorumluluklarını en iyi şekilde yerine getirerek müvekkilinin en kısa sürede ve sorunsuz bir şekilde alacağına kavuşması adına hizmet verir. Davacılar bu sayede bir kişiye, kuruma veya kuruluşa dava açmadan önce hak ve sorumluluklarını bilerek işlemleri başlatma fırsatı bulurlar.