Yaratıcı Drama Çocuklarda Kaç Yaşında Başlar

Yaratıcı Drama Çocuklarda Kaç Yaşında Başlar

Okul Öncesi Yaratıcı Drama Eğitimi

Yaratıcı drama okul öncesi olarak 4 ve 6 yaşları arasında olan çocuklarda başlayabilmektedir. Aynı zamanda yedi yaş öncesi yaş gruplarında, bütün aileler ve eğitimci kişiler her zaman daha da zorlanmaktadırlar. Bu dönem içerisinde uzman kişiler için de karışık ve zor bir dönemdir. Çocuklar yedi yaşlarının öncesinde ki dönemlerde ilkel olandan temel olanlara doğru ilerlemektedir. Dil, kavram, kurallar, şekiller, renkler, insanlar, hayvanlar, ilişkiler olmaktadır. Evrende yer alan her şey onlar için çözülmesi gereken bir soru olmaktadır ve aynı zamanda eğlenceli bulmaca oyunları olmaktadır. Bu aşamalarda drama tam da buralarda yer almaktadır yani birçok sorunun cevabın, oyunun, bedensel ve zihinsel hareketlerin olduğu yerlerdedir.

Okul Dönemi Yaratıcı Drama Eğitimi

Okul dönemi yaratıcı drama eğitimleri çocuklara 7 ila 9 yaşları arasında verilmektedir. Yedi dokuz yaşları arasında çocuklar için en parlak dönemleri olmaktadır. En iyi kurallar ve rollerin çağlarıdır ve aynı zamanda fiziksel güvenin oluşmaya başladığı bu dönemlerde drama çocukların özel ilgi alanlarını bulmak için önemli bir araç olmaktadır. Dramanın yedi ve dokuz ve yanı zamanda on-oniki yaş aralıklarında oluşturduğu ilk anlarda sosyalleşme süreci olmaktadır. Bu yaş aralıklarında iyiye ve kötüye, gerçeği ve kendi gerçeklerini aramaktadır, drama çocukların düşünme ve duyu süreçlerinde onu genellemelerden ve kalıplardan uzaklaştırarak, çocukların özgün kimliğini bulmaya çalışmaktadır. Çocuklar bu dönemlerde kahraman özellikleri gösteren bir karakterle kolayca özdeşleşebilir veya davranış kurallarını öğreten kişilere ilgi duymaya başlarlar. Bu aşamalarda ise yaratıcı drama bütün çocukların kendisiyle tanışmasını sağlayıp bu ise genellikle kendisi ile barışık olma ve özgüvenlerinin yerine gelmesi ayrıca, çocukların on-on üç yaş ile gelen tanınma ve kendini kabul ettirme duygusuna yardımcı olmaktadır. Bu yaş aralıklarında da drama kursu çalışmaları çocukların genel kültür oluşumlarında oldukça önemli olmaktadır. Bu yaş aralıklarında drama çalışmalarında kitap okuma, film izleme çalışmaları başlar ve yaratıcı drama temelli tiyatro eğitimine ilk adım atılmaktadır. Bu çalışmalar ise genellikle hafta da bir veya iki defa olmaktadır. Bu eğitimlerinde öğrencilerin katılımlarına, konsantrasyon durumlarına göre çalışmalar sağlanmaktadır.

www.aktifdrama.com