Akıllı Tahtaların Öğrenci Açısından Avantajları

Akıllı Tahtaların Öğrenci Açısından Avantajları

Akıllı tahta ürünlerinin kullanımı öğrenciler açısından birçok avantajı bulunmaktadır. İlk olarak öğrencilerin yaratıcılığının ortaya çıkmasını sağladığı gibi, sosyal iletişimde bulunma yeteneğini geliştirmektedir. Bütün öğrencilere, kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleme olasılıklarını verdiği gibi, kendine güvenini de arttırmaktadır.

Aynı zamanda program çözme ve dikkatini bir problem üzerine yoğunlaştırma yeteneğini de geliştirmektedir. Öğrencilerin öğrenme zamanından tasarruf etmesini sağladığı gibi belgeleme, dosyalama ve belgelere de başvurma alışkanlıklarını kazandırır. Derslerde önceki çözümleri araştırarak, bunları da yeni bir çözüm için kullanabilme yeteneklerini geliştirme ve yeni çözüm bulmasını da sağlar.

Matematik, dil yeteneği, duygusal paylaşımı geliştirerek, daha çok ve geniş kapsamlı bilgiye ulaşma imkânlarını sunar.