Türk Enerji Hukuku

Türk Enerji Hukuku

Enerji Hukuku Nedir

Dünya nüfusunun hızla artması ve buna bağlı olarak enerji kaynaklarının azalması dünya ülkelerini olduğu gibi ülkemizi de enerjinin korunmasına yönelik tedbirler almaya zorunlu kılmıştır. Ülkemizde enerji kaynaklarının korunmasına yönelik esas ve usuller enerji hukuku ile düzenlenmiştir. Bu esas ve usullere uyulmaması halinde ilgili kurumlara ve enerji şirketlerine enerji hukuku davaları açılarak enerjinin korunması sağlanmaktadır. Enerji hukuku ile ilgili detaylı bilgi almak için https://www.latifcembaran.com/enerji-hukuku.html sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Enerji Hukuku Davaları Nelerdir

Türk enerji hukuku dört bölümden oluşur. Birinci bölüm elektrik piyasası, ikinci bölüm doğalgaz piyasası, üçüncü bölüm petrol piyasası ve dördüncü bölüm LPG piyasasıdır. Enerji hukuku kapsamında çıkarılan kanun ve yasaların yanı sıra birçok tebliğ ve yönetmelik de çıkarılarak enerji kaynaklarının çıkarılması, kullanımı, üretimi ve tüketimi düzenlenmiştir. Enerji hukuku mevzuatı AB ile dünyadaki düzenlemelere paralel olarak sürekli güncellenmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarının korunmasına, kullanımına ve üretimine yönelik yeni düzenlemeler ülkemizde de zaman geçirmeden işleme konulmakta ve böylece enerji kaynakları yasalar çerçevesinde korunmaktadır. Enerji kaynaklarının kullanımına, üretimine ve korunmasına yönelik usulsüzlük tespit edilmesi halinde çeşitli enerji hukuku davaları açılabilir. Enerji şirketlerinin kendi aralarında yaşamış oldukları haksız rekabete ilişkin davalar, enerji ile ilgili tüketici davaları, enerji kaynaklarını depolanması, gümrük ve antrepo işlemlerine ilişkin davalar, enerji kaçakçılığı ve hırsızlığı ile ilgili davalar enerji hukuku kapsamında görülen davalardır. Enerji hukuku alanında alınabilecek hukuki danışmanlık hizmetlerinden bazıları da şunlardır: Devletler arasındaki enerji kullanımına ve akışına ilişkin danışmanlık, enerji santrallerinin kurulmasına ilişkin yasal mevzuat ve izinler hakkında danışmanlık, enerji tüketimine ilişkin yasal mevzuat ve tüketici hukukuna ilişkin danışmanlık, enerji üretim ihalelerine ilişkin danışmanlık... Enerji hukuku ile ilgili dava takibi ve danışmanlık hizmeti için www.latifcembaran.com ile iletişim kurabilirsiniz.