Telekominikasyon Sektöründe Evrensel Hizmet Nedir

Telekominikasyon Sektöründe Evrensel Hizmet Nedir

Telekominikasyon Hizmetlerinin Yürütülme Yöntemleri

İletişim ve bilgi teknolojileri olarak ifade edilen geniş bir sektörün sadece bir bölümünü içeren telekominikasyon sektörü bütün sektörler için alt yapı oluşturmaktadır ve bu sektör özelleştirme ve serbestleştirme faaliyetleri ile birlikte yeni aşamaya girmektedir. Bu gelişmeler ise genellikle serbestleşme ile birlikte ortaya çıkmaktadır. Bunlarda bir tanesi ise evrensel hizmet kavramıdır.
Yetkilendirme hizmetlerinin sunulması ya da telekominikasyon altyapılarının kurulması aynı zamanda iletilmesi için sermaye şirketlerinin belirli hükümler çerçevesinde yetkili kılınması anlamını taşımaktadır. Bu sistemlere ait mevzuatlarda ise hizmetlerin hangi yöntemler ile görülebileceği de belirtilmektedir. Telekominikasyon kurumu tarafından yetkilendirilmelerine bağlanmıştır ve bu yetkilendirme çeşitleri arasında yer almaktadır.