MİRAS HUKUKU KAPSAMINDA MAL PAYLAŞIMI

MİRAS HUKUKU KAPSAMINDA MAL PAYLAŞIMI

Miras Hukuku Kapsamında Alınan Haklar

Gaipliğine karar verilen veya vefat eden kişileri bıraktığı mal varlıkları, miras hukukunun konusunu oluşturur. Miras bırakan kişi, yaşadığı dönemde bir mirasçı atamamışsa, öldükten sonra mirası, yasal mirasçıları arasında paylaştırılır. Türk Medeni Kanunu’nda belirtilen esaslara göre yapılan paylaşımlarda, kanunun belirtmiş olduğu durumlar kapsamında miras bırakan kişinin birinci derecedeki akrabaları faydalanır. Miras bırakan kişinin birinci derecedeki akrabaları çocuklarıdır. Çocuklar, altsoy olarak kabul edilirler. Her bir çocuk eşit miktarda mirastan pay alır. Bu konuda detaylı bilgi almak isteyenler gibi hukuk bürolarından danışmanlık veya avukatlık hizmeti alabilirler.

Miras Hukuku Kapsamında Açılan Davalar

Miras bırakan kişi öldüğünde, çocuklarının arasından ölenler varsa bu durumda halefiyet durumu ortaya çıkar. Bu durumda ölen çocuğun çocukları da mirastan hak alırlar. Eğer kişinin altsoyu, yani çocuğu yoksa bu durumda mirasçılar, üstsoydan gelir. Üstsoya bağlı olan kişiler ise kişinin anne ve babasıdır. Kişinin anne ve babası, mirastan eşit olarak pay alırlar. Eğer kişinin anne ve babası ölmüşse bu durumda hak büyükanne ve büyükbabaya geçer. Vasiyetnamenin iptal edilmesi ve düzenlenmesi, mirasın reddi, tenkis davası, mirasta saklı pay, mirasta mal paylaşımı ve mirastan mal kaçırma gibi konular, miras hukuku kapsamında açılabilecek davaları ifade eder. Bu tür davalarda pek çok ayrıntı bulunduğu için alanında uzman ve tecrübeli avukatlardan destek almanız sizin için avantajlı olacaktır. Bu davalar özel hukuk kapsamında ele alınır. Bu nedenle ister kendiniz için bir mirasçı atamak isteyin isterseniz de hakkınız olan bir mirastan pay almak için dava açmak isteyin; miras hukuku konusu olan tüm alanlarda mutlaka avukatlık hizmetlerinden faydalanmanız gereklidir.