KVKK Kapsamında Veri Sorumlusu ve Görevleri

KVKK Kapsamında Veri Sorumlusu ve Görevleri

KVKK’nin Kişisel Verileri İşlemesi İlkeleri

Veri sorumlusu, gerçek veya tüzel kişi olmak kaydıyla şahıslara ait kişisel verilerin hangi amaçla ve hangi yollarla işlendiklerini tespit eden, kişisel verileri kayıt altında tutarak bunları yöneten kişidir. Veri sorumlusunun veri güvenliğine dair yükümlülükleri vardır. adresini ziyaret ederek daha detaylı bilgi edinebilirsiniz. Veri sorumlusu; şahısların kişisel verilerinin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, şahısların kişisel verilerinin hukuka aykırı bir şekilde 3. kişiler tarafından erişilmesini önlemek, şahısların kişisel verilerinin saklanmasını sağlamak ile yükümlüdür.

Kişisel Veriler Nasıl Silinir veya Anonimleştirilir?

KVKK’nin Kişisel Verileri Koruma Kanunu’na göre veri sorumlusu verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlemelidir. Veriler işlenirken şüpheye yer verilmemeli, veri işlemesi belirli ve açık amaçlar için işlenmelidir. Veriler hangi amaçla işleniyorsa o amaçla bağlantılı ve ölçülü olmalıdır. Veriler ilgili mevzuata göre muhafaza edilmelidir. Bir kişisel verinin işlenmesine ilişkin tüm ilkeler objektif ve tüm verilere aynı şekilde yansımalıdır. Tüm veriler bu ilkeler çerçevesinde işleme faaliyetine alınmalıdır. Kişisel veriler hukuka tamamen uygun olarak işlenmiş olsalar bile bazı durumlarda veri sorumlusu tarafından silinip yok edilebilir veya anonimleştirilebilir. Her verinin işlenmesini gerektiren sebepler vardır bunlar ortadan kalktığı zaman veri sorumlusu kişisel verileri silmek veya anonim hale getirmek ile yükümlüdür. Bu durum veri sahibinin isteğiyle olabildiği gibi isteği dışında da olabilmektedir. Kişisel veriler silindiği takdirde veri sahibi artık veriye ulaşamaz. Veriler yok edilirse kişisel verilere hiç kimse ulaşamaz ve bu işlem tekrar geri döndürülemez. Eğer bir kişisel veri anonim hale getirilirse, veriler hiçbir şekilde kimliği belli veya belirlenebilir olan bir gerçek kişi ile ilişkilendirilemeyecektir. Kişisel verilerin işlenmesine yönelik bir rehber dahi hazırlanmıştır.