Kağıt Para Hakkında İlginç Bilgiler

Kağıt Para Hakkında İlginç Bilgiler

Günümüzde de yaygın olarak kullanılan kağıt parayı ilk olarak Çinliler kullanmaya başlamıştır

Günümüzde kullanılmakta olan en önemli satın alma aracı parayı ilk olarak Lidyalılar kullanmaya başlamıştır. Eski çağlarda para yerine, kıymetli metaller ve deniz kabuğu gibi değişim araçları kullanılmaktaymış. Takas yöntemi de bunlardan biridir.

Yapılan en ilginç araştırmalardan biri de insanların para hakkında Duygusal Bağ kuruyor olmasıymış

Çinliler 900 yıllarında resmi paralar basılmadan kağıt para kullanmaya başlamıştır. Bu tarihlerde kullanılan paralar bakırlardan yapılmakta idi ve durum paradan daha fazla maliyete sebep olmaktaydı. Bu nedenle de Çinli tacirler bakır paraları alıyorlar üzerine miktarı yazan bir senet düzenleyerek bu senetleri ticarette kullanıyorlardı. Bu senet alışverişleri 200 kadar sürdükten sonra Song Hanedanı o tarihlerde bakır kıtlığı olunca devlet kağıt para kullanımın daha mantıklı olacağına karar verir ve uygulamaya başlar. Avrupa’ya gelecek olursak da ilk kağıt para İsveçliler tarafından 1661 yılında yani 355 yıl önce kullanılmaya başlanılmıştır. Kağıt para ile ilgili olarak ilginç bir şey de 2008 yılının ağustos ayında Zimbabye’de enflasyonun % 471.000.000 olmasıydı. Ülkede yaşanan iç savaşlar, ekonomik politika ve politik istikrasızlık ile Zimbabye Doları zarar etmekteydi. Ve çare olarak da 100 trilyon dolar değerinde banknot basmakta buldular. Ancak bu sorunlarını çözmedi ve hiperenflasyon artarak devam etti. En son çare olarak para basmaktan vazgeçtiler ve yabancı paraların kullanılmasını kabul ettiler. Rüyalarımızı ve hayallerimizi mutluluk, aşk ve buna benzer duyguların değil paranın süslüyor olmasıdır. Yapılan bir başka araştırma da yüksek kazanç sağlayan kişilerde, paralar kazanmak ve başarı ile birlikte paraya karşı duygusal bir bağımlılık başlamasıdır. İnsanların para kazandıkça duygusal bir bağ elde etmeleri, salgılanmakta olan hormonlar ve psikolojik bir bağımlılık sürecinin başlamasıymış. Özellikle de “kar” maksimizasyonunun olduğu sektörlerde bulunan yöneticilerin paraya karşı bu tip bir bağımlılıklar geliştirdikleri yani parayı kendi zevk aldıkları ürün ve hizmetleri almak, yaşam kalitelerini geliştirmek ve kendilerini mutlu etmek için saklamak istemeleridir. Bu şekilde harcamakta istemediklerinden hastalık halini almaktadır.