Büyük Olmak Zordur

Büyük Olmak Zordur

Ebeveyn Olmanın Zorlukları

Bu zaman da hele ki bu zaman da çocuk büyütmek gerçekten çok zor zanaattir. Günümüz koşulların da bir insan dünyaya getirmenin dışındaki en önemli faktör onu en iyi şekilde eğitmek, bilgilendirip yönlendirmekten geçmektedir. Onu dış dünyanın olumsuzlukları öğretip güçlü ayaklarının üstünde durabilen nesiller haline getirebilecek olgunluğa eriştirebilmektir. Biz anne babalara çok işler düşmektedir. Planlı ve programlı olmak bu işin altın anahtarı gibidir. Özveri, dikkat ve sabır bu işin temellerini oluşturan yegâne unsurlardır.

Özümüzün Gereği Gibi Yapmak

Atalarımız ne demiş ne ekersen onu biçersin. Çok doğru bir söz olduğu aşikâr. Zamanımız gençlerini eleştirirken lütfen önce ebeveynler olarak kendimize dönüp bir bakalım. Birçok hata belki de bizlerden bizlerin yanlış bildiklerinden ve hatalarından kaynaklanmakta. Daha parlak yarınlara daha iyi yetiştirilmiş gençler sayesinde geleceğiz. Onlar bizlerin yarınları geleceğin neferleridir. Bizler çocuk yetiştirirken sabır ve inanç etkenlerini göz ardı etmeden onları da dinleyip fikirlerini alarak kaliteli bir iletişimle sağlıklı yarınlara ulaşabiliriz.