Yazılı Tercüme Nedir

Yazılı Tercüme Nedir

Yazılı Tercümenin Kolları Nelerdir

Çeviri alanı oldukça geniş bir alandır. Günümüzde bir dili belli bir seviyede öğrenen herkes tercüman olabileceğini sanıyor. Bu büyük bir yanılgıdır zira tercümenin kendi içerisinde belli bir kategorileri vardır. Ve kişilerin bu belli kategoriler çerçevesinde belli seviyede eğitim alıp, aldıkları bu eğitimi onaylatmaları gerekmektedir ancak bu şekilde başarılı bir iş çıkabilir. Yukarıda bahsettiğimiz çeviri alanlarından biri ise yazılı olarak yapılan çeviridir. ilgili diller arasında düşünce ve fikir aktarımını sağlayan tercüme şeklidir. Bu türden bir çeviri yönteminin uzman kişiler tarafından yapılması beklenmektedir. Nitekim bu alanda yapılan çeviriler kimi zaman diplomasi yönü ağır basan metinler oluyor ve bu tür metinleri dışarıdan herhangi birinin sırf ilgili dili belli bir seviyede öğrendi diye yapacağı bir iş değildir. Çeviri yapmak tek bir alana bağlı kalmadan pek çok alana hakim olarak yapılması gereken bir iştir. Bundan dolayı çevirinin kendi içerisinde yayılım gösterdiği birden fazla alan vardır. Misal yazılı tercüme, bu bahsini ettiğimiz alanlardan sadece bir tanesidir.

Yazılı Tercümenin Ardıl ve Simultane Tercümeden Farkı Nedir

Yazılı tercüme alanında yapılan çeviriler haricinde önemli olan iki temel çeviri faktörü de vardır. Bunlar ardıl ve simultane tercümedir. Bu tercüme alanları her ne kadar sözlü tercüme alanında kendi içerisinde ikiye ayrılsa da şunu iyi biliyoruz ki bir tercüman kendi çalıştığı alanın haricinde çeviriye bağlı olarak diğer alanlara da hakimiyet sağlamalı. Bu türden bir çeviri sahasına değinecek olursak bunun daha çok ulusal ya da uluslararası sempozyum, konferans, seminer, söyleşi gibi etkinliklerde faal olarak girdiğini söyleyebiliriz. Bu alan sözlü, ardıl ve simültane tercümeden farklı olarak sadece metinlere odaklı yapılan bir tercüme türüdür. Tercüman bu alanda çeviri yaparken her ne kadar belli bir başlık altında işini yapsa da bir tercüman vasfı altında o an karşısına çıkabilecek hemen her terime hazırlıklı olmalıdır. Dolayısıyla esasında yazılı tercümanlığın belli kolları yoktur, o kollar bu çeviri alanında kendisine içkindir.

www.nettercume.com.tr