Ticari Davalarda Hangi Mahkemeler Yetkilidir?

Ticari Davalarda Hangi Mahkemeler Yetkilidir?

Ticaretin bir hayli gelişmiş olduğu günümüzde, ticari davaların ortaya çıkması oldukça muhtemel bir gelişmedir. Bu nedenle, bu tür davalara bakacak olan uzman mahkemeler yani ticaret mahkemelerinin oluşması zorunluluk haline gelmiştir. Ticari davalar, Türk Ticaret Kanunu’nda ve bazı kanunlarda geçse de uygulamada kimi zaman olayın ticari davaya konu olan bir olay olup olmadığı da söz konusu olmaktadır. Bu konuda uygulayıcıların, davanın tarafları olarak yer alan kişi ve olayı çözecek mahkemenin de değerlendirmesi gereken bir durumla karşılaşması; normal bir gelişmedir. Bu konuda bilgi almak ve merak ettiğiniz soruları sorabilmek açısından internet sayfalarını üzerindeki ilgili online firmalara bakabilir ve buradan detaylı bir şekilde inceleme yapabilirsiniz.

Ticari Davalar

Ticari davalar, ticaret mahkemesi olarak iş gören özel mahkemeler tarafından yürütülür. Bu tip davalarda, özel muhakeme usullerinin uygulanması söz konusu olabilir. Ticari davalara, varsa o yerde bulunan ticaret mahkemesi bakar. Ticaret mahkemesi yok ise asliye hukuk mahkemesinde de ticari dava açılabilir. Dava açılırken miktarla ilgili sınırlandırma göz önüne alınmalıdır. Ticaret hukukunda, ticari davalara uygulanacak özel bir usul öngörülmemiştir. Günümüzde ticaret mahkemeleri, asliye hukuk mahkemelerinin birer dairesi olarak kurulur. Asliye Ticaret mahkemeleri, mesleki hakimlerden oluşan bir başkan ve iki üyeye sahip mahkemelerdir. Asliye hukuk mahkemeleri ve sulh hukuk mahkemeleri de ticari davalara bakmakla görevli olan mahkemelerdir. Bu mahkemeler, tek hakimden oluşan mahkemelerdir.

Ticari Davalar Nasıl Değerlendirilmelidir?

Ticaret hukuku sistemi içerisinde, ticari işler kavramı altındaki bütün uyuşmazlıklarla ilgili olarak açılan davalar değil de sadece mahiyet ve özelliği itibarıyla hakimin özel uzmanlığını gerektiren davaların ticari davalar olarak nitelendirilmesi kriterinden hareket edilmiştir. Ticari dava nitelendirmesinde; ticari işten daha ziyade tacir ve ticari işletme kavramları, mühim bir rol oynamaktadır.