Yasal Yabancı Olmak İçin Çalışma İzni Alın

Yasal Yabancı Olmak İçin Çalışma İzni Alın

Yurt Dışına Çalışmaya Giden İşçiler

Her ülkedeki insanlar kendi ülkelerinden başka ülkeceler iltica edebilecekleri gibi tamamen gönüllü olarak da göç edebilirler. İnsanları buna zorlayan ise genelde ekonomik menfaatleridir. Örneğin işsizliğin fazla olduğu ülkelerden metropollere çalışmaya giden yabancı ülke vatandaşlarının sayısı günümüzde hiç de azımsanmayacak sayılardadır.

Diğer Ülkelerden Gelen İşçiler İçin İzin Prosedürü

Afrika ülkeleri Ortadoğu ülkeleri balkanlardan çalışmaya gelen insanların mevzuatımıza uygun yasal yollardan çalışabilmeleri için almaları gereken yabancı personel çalışma izni prosedürü bulunmaktadır. Bu nedenle de her göçmenin bazı şartlara haiz olması gerekir. Ülkemizde bu şartlar Milletlerarası Özel Hukuk dalına tabidir.Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun bu hususları düzenleyen gayet açık hükümler içermektedir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ mızca yürütülen izin bürokrasisi ile yasal çalışma koşullarına kavuşabilirsiniz.

www.yabancipersonel.gen.tr