Marka Hukukunda Genel Amaç Ve Kapsam Nedir?

Marka Hukukunda Genel Amaç Ve Kapsam Nedir?

Patent ve Faydalı Modeller Arasındaki Fark Nedir?

Günümüzde patent ve markalar hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname amacı ise Kanun hükmünde Kararname hükümlerinde uygun olarak tescilleri gerçekleştirilen bütün markaların korunmasını sağlamaktır. Bu hakları ve korumaları ise marka avukatı ve danışman hukuk büroları tarafından yapılmaktadır. Kanun Hükmünde kararname, markaların korunmasına dair olan bütün esasları, kuralları ve şartları da kapsamaktadır. Yargıtay vermiş olduğu değişik tarihlerinde ki kararlarında, markaların tescil edilmiş olduğu sınıflarda kullanıp kullanmadığının doğru bir şekilde tespit edilmesi gerekmektedir. Fikri ve Sınai Haklar mevzuatına göre bir buluşu iki şekillerde korunmaktadır. İlk olarak faydalı model belgeleri ile ikincisi ise, patent belgeleri ile korunmaktadır ve bu alanlarda ise kişilere marka avukatı tarafından gerekli hizmet ve bilgiler verilmektedir. Ayrıca bir buluşun ise faydalı model tescil belgeleri ile korunması için mutlak yenilik, sanayiye uygulanabilirlik şartlarının gerçekleşmesi gerekmektedir. Patent belgesinde ise bunlara ek olarak buluş basamağı kriterlerinin gerçekleşmiş olması da mutlaka gereklidir.

Patent Başvurusu Nasıl Yapılır?

Patent tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsüne posta ile ya da gelen evraklardan teslim yolları ile veya internet üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleşmektedir. İnternet ortamından gerekli başvuruları yapabilmek için de elektronik imza sahibi olunmalıdır. Başvuru esnasında ise istenilen bilgi ve farklı belgeler gerekmektedir. Bu alanlarda ise gerekli hizmet ve bilgileri de marka avukatı ve hukuk danışman büroları vermektedir.