Özel Eğitim Kurumlarına Geçiş İçin Devlet Destekleri

Özel Eğitim Kurumlarına Geçiş İçin Devlet Destekleri

Tüm Özel Okullara Devlet Desteği Var Mı?İki yıldır uygulamaya giren ve devlet okullarından özel okullara geçiş için teşvik edici bir yasa olarak hazırlanan devlet destek primleri bu sene de tüm özel okullarda uygulanıyor. Bu desteğin sağlanması ile devlet okullarından özel okullara geçiş oldukça belirgin bir şekilde artış gösterdi. İlkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan bu uygulamaya katılım her geçen gün artıyor.Özel Okula Geçişte Teşvik İçin istenen Yasal şartlarÖncelikle bu konuda velilerin maaşlı bir işlerinin veya düzenli ve yasal olarak görünebilen bir gelirlerinin olması şart. Öncelik her zaman gelir düzeyi daha düşük aileler için geçerli. Buna göre yapılan sıralamalarda ailelerin gelir düzeylerine de bakılıp ona göre teşvik belirlemesi yapılıyor. Bu paralar ailelere değil eğitim süresince öğrencinin kayıtlı olduğu eğitim kurumlarına yapılıyor.