İşçilerin Hakkı İçin Kuruldular

İşçilerin Hakkı İçin Kuruldular

Sendikaların Hayatımızdaki Yeri ve Önemiİlk olarak Avrupa ve Amerika’da başlayan sendikalaşma hareketleri, patronların tek adam olarak işçilere uyguladıkları baskıları ve kuralsızlıkları önlemek için başlamıştır. İşçi hakları korunacak, belli bir kural dahilinde çalışanın hakları olacak, yemek, sigorta, tazminat, çalışma koşulları düzelecek gibi konular ile başlamıştır. Aslında çok güzel ve olması gereken bir sistemdir. Ancak ülkemizde ve diğer ülkelerde olay ilk başladığı gibi kalmamıştır. İşçiler ezilirken sendikalar siyasete girmiş, sendika başkanları bir işçinin on katı, yirmi katı maaş alan bir rant kapısı halini almıştır.Sendikalar Kime Hizmet Ediyor?Sendika ve işçi kollarının sadece işçilerin haklarını savunması gerekmektedir. Oysa bir rant kapısı halini almış olan bu kuruluşlar şimdilerde tamamen yozlaşmıştır. Ya siyasilerin güdümünde, yada muhalefetin sesi durumunda çıkarları ile hareket etmektedirler. İşçi yine aynı şekilde ezilmekte ve zor şartlar altında çalışmaktadır.